Samegammene

Historien om Samegammene

Vi vil gjerne fortelle historien til Amund Johnsen og hans familie. Han var sønn til en reineier fra Hamarøy, og av den samiske slekten Vadnem.

Som grenselos for nordmenn som flyktet til Sverige, hjalp Amund mennesker til trygghet hos våre venner i øst. En av disse turene ble skjebnesvanger, og Amund ble tatt til fange av tyskerne, og ble først ført til Grini for deretter å bli sendt til Sachenhausen konsentrasjonsleir. Her ble han dømt til livsvarig fangenskap, helt uten å få vite hva han ble dømt for.

På Grini traff Amund medfangen Sigurd Fossgård, som skulle bli en god kamerat i en prøvende tid. Sigurd tilbød Amund arbeid i Skurdalen – Dagali tamreinlag når krigen var over, og de igjen var frie menn.

Etter sult, tortur og elendighet i Sachenhausen fra 1943 til krigens slutt, ble Amund hentet av De Hvite Bussene fra svenske Røde Kors. Han ble sendt til Sverige og fikk ordentlig mat og hvile slik at han fikk kreftene igjen før han reiste hjem til kona og deres 4 døtre.

Han hadde sin egen reinflokk i Ballangen før krigen, men dessverre var mye av flokken blitt borte mens han var i fangenskap. Noen rein forsvant over grensa til reinflokker i Sverige, og tyske soldater stjal mye rein. Han solgte den lille flokken han hadde igjen, og flyttet til Skurdalen i 1946. Her fikk han jobb som reingjeter for Skurdalen – Dagali tamreinlag, slik Sigurd Fossgård hadde tilbudt ham mens de satt i fangenskap.

samegammene

Da tamreinlaget solgte reinen, kjøpte Amund og Sigurd sin egen flokk og fortsatte reindriften. Amunds rein var så tam, at når han stoppet på Bjøberg for å spise og hvile, lå reinen stille på utsiden og ventet. Da han kom ut igjen, ga han dem et vink, og så var de i gang igjen.

Amund skadet ryggen stygt en vinter mens han jobbet med reindriften, og kunne ikke lenger fortsette. Men dette stoppet ham ikke. Han bygget flere gammer på Hardangervidda, og solgte samiske produkter og suvenirer til turister på sommeren herfra. Han hadde også et samarbeid med turistsjefen og hotell på Geilo. Amund hentet turister med kjørerein og sleder, guidet dem til Ustedalsfjorden og kokte kaffe til dem fra en av gammene. Amund kunne igjen forsørge sin familie, som nå bestod av kone og 6 døtre.  

En av døtrene, Ingrid, overtok driften av samegammene, og drev helt fram til 2017 da Madsen Design AS overtok.

Den dag i dag selges reinskinn, samekniver og andre varer og suvenirer til turister, slik som Amund gjorde det.

Dette er en stolt historie, om en stolt familie som vi mener må gjenfortelles og slett ikke glemmes. Midt på plassen på Hardangervidda 80, står et sammendrag av denne historien, og mange turister fra fjern og nær, har lest om Amund Johnsen.

Previous slide
Next slide

Benytt anledning til å besøke oss. Se kartet under.

Handlekurv